Halász Péter

Kutatás és Oktatás

Epilepszia- és alvás-kutatás

A kutatás kezdettől fogva tevékenységem fontos része, elsősorban az epilepszia klinika neurofiziológiai vonatkozásai, az epilepszia agyi mechanizmusai érdekeltek. Kandidátusi (mai PhD-nek megfelelő tudományos fokozat) disszertációm (1971) tárgya az egyik leggyakoribb epilepszia típus az idiopathiás generalizált epilepszia alapvető EEG mintájának a tüske-hullám mintáról szólt. Később az epilepszia számos területével kapcsolatban végeztünk vizsgálatokat munkatársaimmal együtt, de a legsajátabbnak érzett munkáim az epilepszia és az alvás összefüggéseire vonatkoztak. Ez egyben azt is jelentette, hogy az epilepszia mellett az alvásfiziológia és pathofiziológia lett a másik nagy terület amelyben dolgoztam. Akadémiai doktori disszertációm is ezt példázza Ebben a thalamo-cortikális nagy agyi szabályozó rendszer alvásbeli változásait kötöttem össze az idiopathiás generalizált epilepszia pathomechanizmusával. Ez az összefüggés napjainkra már tankönyvi evidenciává vált.

Az alvással kapcsolatos kutató munkám a NREM alvás külső ingerekkel vezérelt fázisos szabályozására vonatkozik. Ennek kapcsán egy pármai olasz munkacsoporttal együtt feltártuk az alvás mikrostruktúráját, amely az ultradián szabályozásán belül egy további arousal függő alvás dinamika megismerését tette lehetővé, amelynek jelentős szerepe van az alvásbeli epilepsziás jelenségek megértésében is.

Oktatás, ismeretterjesztés

Egyetemi emberként és a Magyar Epilepszia Ligában végzett tevékenységem során is az oktatás kötelező feladatként, de egyben rendkívül szívesen vállalt kötelezettségként adódott Az epilepsziával kapcsolatos ismeretek hazai megismertetése és az orvos képzés illetőleg továbbképzés céljából öt tankönyv jellegű és egy ismeretterjesztő epilepszia könyvet írtam A legutóbbi ez évben jelent meg. Az alvásról és alvászavarokról két könyvem szól. 1966-tól a mai napig hazai és külföldi kongresszusokon epilepszia és alvás témában számos (évi 10-15) kutatásokról beszámoló, ill. továbbképző-ismeretterjesztő előadást tartok. Ezek rendkívül fontosak számomra, egyrészt mert a saját ismereteim és részvételem frissen tartást, másrészt szakmatársaimmal való kapcsolataimat szolgálják. Arra kényszerítenek, hogy folyamatosan tanuljak, hogy taníthassak.

Eddigi publikációm mintegy kétszáz szakmunkát ill. ismeretet terjesztő írást, 15 könyvet, ill. disszertációt, 20 könyvfejezetet tesznek ki.

Oktatómunkám további fontos területe a fiatal kutatók képzése. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem PhD iskolájában irányításommal eddig 9 PhD hallgató szerzett doktori fokozatot epilepszia ill. alvás kutatás témakörben.